Informatie

Een nieuwe school is voor u als ouder net zo nieuw als voor uw kind! Daarom vindt u hier al zoveel mogelijk praktische informatie over onze school, de leraren, schooltijden en nog veel meer. 

Als ouder kiest u een school waar u uw kind aan durft toe te vertrouwen. Wij zijn ons er van bewust dat u een stukje van de opvoeding aan ons ‘uitbesteedt’. Daarom vinden wij een nauwe samenwerking met u als ouder ook bijzonder belangrijk. 

Als er vragen zijn die u persoonlijk wilt stellen, kunt u altijd contact opnemen met ons voor een persoonlijk gesprek

Actuele informatie
Nieuwsbrief, belangrijke data, vakanties e.d.

Algemene informatie
Schoolgids, methodes, protocollen e.d.

Praktische informatie
Informatie over TSO, maandsluitingen, gymtijden, schoolmelk e.d.

Organisatorische informatie
Team, Medezeggenschapsraad, Ouderraad