Algemene informatie

Alle informatie over onze school vindt u in de Schoolgids.
Download hem als pdf

 

 

 

Wij verwijzen u graag naar de site van de Opens external link in new windowonderwijsinspectie voor de rapporten van onze school.

Ouders hebben ook invloed op school!
Door middel van de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad

Het lange termijn beleid van onze school is vastgelegd in het Schoolplan 2015-2019. Initiates file downloadDownload hem als pdf

Om onze school leuk en gezellig te laten zijn voor iedereen, hanteren we het Kanjerprotocol. Initiates file downloadDownload het hier.

Hoe gaan we om met sociale media? We hebben er een Protocol Sociale Media voor.

Onze klachtenregeling kunt u Initiates file downloadhier downloaden

In het kader van Kwaliteitsmanagement laten wij ook onafhankelijk onderzoek doen naar de sociale veiligheid van ouders en leerlingen op school. Lees hier de samenvatting sociale veiligheid 2014 U kunt ook de rapporten sociale veiligheid oudersleerlingen of leerkrachten 2014 bekijken. De voorgaande rapportages uit 2012 en 2010 kunt u zien in het evaluatie vragenlijst sociale veiligheid 2012 leerlingen en de evaluatie vragenlijst sociale veiligheid 2012 ouders, het Rapport sociale veiligheid ouders 2010 en het Rapport sociale veiligheid leerlingen 2010