Onze groepen

Ieder kind is een kanjer. Kinderen kunnen dus ook van elkaar leren. Als school willen wij dit ook stimuleren. Daarom hebben wij er bewust voor gekozen om in het kleuteronderwijs, groepen 1 en 2, de jonge en de oudere kleuters in één groep samen te voegen. 

Het leren gaat in deze groepen voornamelijk spelenderwijs, want op die manier leren jonge kinderen het beste. 

In de groepen 3 t/m 8 worden de lessen anders ingericht. ’s Morgens krijgt uw kind les in de vakgebieden taal, rekenen, spelling en lezen. ’s Middags is er  meer aandacht voor zelfstandig werken. De kinderen gaan dan aan de slag met vakken als: geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs. Tijdens het zelfstandig werken geeft de leraar  persoonlijke aandacht door uw kind individueel te begeleiden.

Alle groepen hebben hun eigen pagina!

De juffen en meester bepalen zelf wat er op staat en wat ze willen laten zien.
Klik links op de groep van uw keuze.

De Plusklas is geen echte groep. Daarin zitten kinderen die door hun bovengemiddelde niveau extra uitdagingen nodig hebben, verdeeld in een middenbouw- en een bovenbouwgroep. Ze hebben op woensdag anderhalf uur les in een eigen lokaal.

Voor foto's van algemene activiteiten kunt u bovenin de menubalk op Foto's klikken