Groep 1-2B

Hallo allemaal!

We zijn het jaar met een prachtig zonnetje begonnen en hebben er zin in!

De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan de GOUDEN WEKEN. 
De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. De Gouden Weken worden ingezet om het goud dat we in handen hebben, onze leerlingen, in korte tijd te smeden en te kneden zodat er een fijne sfeer in de groep heerst, een heel schooljaar lang. Onze kinderen zijn sociaal emotioneel, cognitief maar ook fysiek allemaal gegroeid. De beginfase van een nieuwe periode is daarom van belang en is doorslaggevend voor het ontwikkelen van een positief klimaat en het neerzetten van waarden en normen. Er is ook veel aandacht voor het gezamenlijk vaststellen van regels, omgaan met materialen en het (nieuwe!) schoolgebouw. En natuurlijk zijn we schoolplein afspraken niet vergeten. 
We hebben elkaar leren kennen en veel groepsspelletjes gedaan om het samenwerken te bevorderen en elkaar te vertrouwen. 
De kanjermethode heeft veel aandacht gekregen en met elkaar hebben we de vogels, apen, konijntjes en natuurlijk de tijgertjes leren kennen.
We hebben een heleboel nieuwe materialen in de klas gekregen en er is dus volop gebouwd en gespeeld.  En wat blijft het heerlijk weer…dus ook genoten van de zon en de zandbak.

Het is onze gewoonte om met “nieuwe ouders” een startgesprek te voeren. Dit gesprek voeren we om aandachtspunten wat betreft de ontwikkeling van leerlingen te bespreken, maar ook willen we graag horen wat uw verwachtingen zijn.
Daarnaast zijn we geïnteresseerd in bijzonderheden die voor ons relevant zijn zodat we kunnen bijdragen aan een goede basis.
Op deze manier hebben we meer info over uw zoon/dochter en dat draagt bij aan een gelukkige kleuterperiode! 

Als kleuterbouw staan wij voor een open communicatie en willen wij graag 
laagdrempelig zijn. Voelt u zich dan ook vrij om met ons contact te zoeken als er vragen zijn. Tijdens de inloop voor schooltijd willen wij graag alle kinderen persoonlijk zien en begroeten. Daarom vragen wij u, om bij vragen, dit na schooltijd te doen. Wandelt u gerust langs. Ook kunt u altijd telefonisch of per mail een afspraak plannen. 

Onder het kopje “kleuter informatie2017-2018” vindt u een heleboel informatie rondom ons kleuteronderwijs. Zijn er vragen of opmerkingen , wij horen het graag!

Rianne en Heleen 1-2B 

Wij zijn de kanjers van 1-2B