PLUSKLAS

Welkom op de website van de Plusklas!

Ook dit schooljaar staat er een thema centraal in de Plusklas. Het is het jaar van de vragen. Al jong hebben kinderen allerlei vragen. Ze zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Dit schooljaar hebben de kinderen alle gelegenheid om door middel van eigen onderzoekjes hun eigen vragen te beantwoorden. De kinderen leren wiskundige vragen te onderzoeken, te beantwoorden en te presenteren. Dit zullen ze in tweetallen gaan doen. Op deze manier zal de wiskundige mindset van de leerlingen vergroot worden. Verder zullen de kinderen aan de slag gaan met denk- en filosofische vragen. De vragen zullen onderdeel uitmaken van de verschillende lessen: filosofie, rekenen-wiskunde, trefwoord.
Daarnaast zullen de leerlingen uitgedaagd worden op cognitief gebied. Filosofie, wiskunde en proefjes uitvoeren en verklaren vormen vaste onderdelen van de Plusklas. De leerlingen gaan ook regelmatig presenteren naar aanleiding van projecten, proefjes en opdrachten. Dit gebeurt zowel individueel als in groepjes. De midden- en bovenbouwleerlingen gaan ook dit jaar weer meedoen aan de Kangoeroewedstrijd, een wereldwijde wiskundewedstrijd. Tot slot zullen de bovenbouwleerlingen ook regelmatig een debat met elkaar voeren.
We gaan er weer een fijn jaar van maken!