Cognitieve ontwikkeling

Uw kanjer onze zorg:

Elk kind is anders en leert op een unieke manier!

Als school vinden wij het belangrijk om de cognitieve ontwikkeling van uw kind goed te monitoren en in kaart te brengen zodat uw kind het onderwijsaanbod krijgt wat bij hem past. 
Ons onderwijsaanbod in de groepen vindt daarom plaats op 3 niveaus; 
een minimaal niveau, een basisniveau en een verrijkingsniveau. 
Wij toetsen de aangeboden leerstof door het afnemen van methode gebonden toetsen (korte termijn doelen) en Cito toetsen (lange termijn doelen). De resultaten van deze toetsen verwerken wij in ons leerlingvolgsysteem. Hierdoor kunnen wij samen met u de ontwikkelingen die uw kind doormaakt nauwgezet blijven volgen.
De resultaten van uw kind worden ook door de leerkracht besproken met onze intern begeleidsters. Op deze manier worden eventuele leer- en/of gedragsproblemen vroegtijdig gesignaleerd en kan er in overleg met u een plan van aanpak worden opgesteld zodat uw kind optimaal tot leerresultaat komt.