Sociaal emotionele ontwikkeling

Uw kind onze kanjer:

Om tot een optimaal leerresultaat te komen is het belangrijk dat uw kind goed in zijn vel zit en zich prettig en veilig voelt bij ons op school. Als kanjerschool geven wij daarom in elke groep kanjertrainingen. Ook in de omgang met elkaar vormen de regels van de kanjertraining het uitgangspunt.

Door de kanjertraining leren de kinderen op een goede manier met elkaar om te gaan en krijgen zij ook inzicht in hun eigen gedrag. Het creëert een basis van vertrouwen op school en in de groep waarbij ieder kind zichzelf kan en mag zijn. 
Ook vinden wij de rol van u hierin belangrijk. Wij betrekken ouders bij de kanjerlessen. Dit doen wij door het houden van informatie avonden, er ligt kanjernieuws bij de klassen en ouders worden in de gelegenheid gesteld om kanjerlessen bij te wonen. 
Zo kunt u als ouder thuis inspelen op de kanjermethode die wij als school hanteren.

Een voorbeeld van een Kanjerles van onze school bij RTV Utrecht: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/427016/dag-tegen-pesten-mars-in-bunschoten
Klik op de video “kinderen krijgen kanjertraining”

Meer informatie over de Kanjertraining: http://www.kanjertraining.nl