Sfeer proeven

Voor het eerst naar school

 

 

Als uw kind voor het eerst naar school gaat kunnen er veel vragen zijn bij ouders. Hier kunt u algemene informatie vinden over de dagelijkse gang van zaken bij de kleutergroepen.

Bent uw nog op zoek naar een goede basisschool voor uw zoon/ dochter dan kunt een afspraak maken voor een rondleiding en kennismakingsgesprek.
Hiervoor kunt u ook contact opnemen met Jasmijn Alflen-van Hoeflaken
Opens window for sending emailjasmijnalflen@fluenta.nl
Team Koningin Julianaschool

1.Groepen 1-2
Op de Koningin Julianaschool werken we in de kleuterklassen met heterogene groepen. Dat wil zeggen dat de kinderen van groep 1 en groep 2 bij elkaar in de klas zitten.
Het ‘leren van elkaar’ en jongere kinderen de kans geven om mee te doen met taal- rekenactiviteiten is hiervan de belangrijkste reden. Zo kunnen we beter aansluiten bij de verschillende niveaus van kinderen.

2. Wendagen
Voordat uw kind vier jaar wordt, mag hij/ zij 10 ochtenden komen wennen in zijn/ haar nieuwe groep. Deze ochtenden noemen we wendagen.
Ouders kunnen, in overleg met de leerkracht, deze momenten zelf indelen en plannen. Meestal is dat 2 maanden voordat het kind 4 jaar wordt.

Als uw zoon/ dochter ingeschreven staat bij ons op school, ontvangt uw kind 3 maanden voor zijn/ haar verjaardag een kaart van de juf. Op de kaart staat het verzoek om contact op te nemen met de leerkracht voor het maken van wenafspraken.
Afhankelijk van wanneer de zomervakantie valt, zijn er in de maanden juni en juli geen wendagen. De kinderen die in die maanden jarig zijn beginnen pas na de zomervakantie.

3. Algemeen
Wanneer uw zoon/ dochter 4 jaar wordt, mag hij/zij naar de basisschool. Op de eerste schooldag gaat er voor u en uw kind veel veranderen: vaste schooltijden, nieuwe gezichten, andere omgeving, andere activiteiten etc.
Om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden krijgen de nieuwe leerling een ‘wentasje’. Hierin zit een prentenboekje, over het voor het eerst naar school gaan en veel informatie over onze school. Wilt u voor het wennen graag met uw zoon of dochter na schooltijd langskomen om alvast een kijkje te nemen kunt u daar een afspraak voor maken met de leerkracht.