IMG 3955squareExterne ondersteuning op school

Onze school heeft een samenwerking met een fysiotherapeut, een Remedial Teacher, de sociaal proffesional van Geynwijs en een logopediste. Daarnaast wordt de dyslexiebegeleiding bijvoorbeeld vanuit E-vizier op school aan leerlingen gegeven.
Onze leerlingen en ouders kunnen hier onder schooltijd gebruik van maken. Hoewel het zelfstandige praktijken betreft, is er uiteraard sprake van een nauwe samenwerking met de leerkrachten van onze school.

 

 

Dyslexie en dyslexieverklaring
Op school volgen wij het protocol Leesproblemen om tijdig dyslexie te signaleren. Na het eerste jaar leesonderwijs stelt de school vast of een kind leesproblemen heeft of dat er een vermoeden van dyslexie bestaat. Als blijkt dat een kind alleen een leesachterstand heeft biedt de school het kind in eerste instantie extra leesinstructie aan. De school zal de ouders adviseren tot verder onderzoek als blijkt dat medio groep 4 de lees- en spellingsresultaten ondanks extra geboden hulp onvoldoende blijven. Daarnaast ook wanneer er voldoende onderbouwing van het vermoeden van ernstige dyslexie is. Dit specifieke onderzoek naar dyslexie moet door externe deskundigen (instanties) worden verricht. De school fungeert als ‘poortwachter’. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanmelding bij Geynwijs. Na goedkeuring van Geynwijs tot onderzoek kan aanmelding bij een gecontracteerd onderzoeksbureau plaatsvinden.

Eis voor aanmelding is dat naast vaststelling dyslexie er geen sprake is van één of meer andere (leer)stoornissen. Vergoeding van diagnose en behandeling is een zaak tussen ouders en Geynwijs. De regeling geldt voor leerlingen die op of na 1 januari 2000 geboren zijn. Bij de aanvraag dient er wel aan bepaalde criteria te worden voldaan. Informatie over dyslexieonderzoek en behandeling is bij de intern begeleiders op school aanwezig.


Fysiotherapie
Een dag in de week is er een fysiotherapeut van Kinderfysiotherapeutischcentrum Nieuwegein bij ons op school aanwezig. De behandelingen worden onder schooltijd aan de leerling gegeven door Marion van Houwelingen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Als ouder bent u verantwoordelijk voor de overeenkomst tussen u en het Kinderfysiotherapeutischcentrum Nieuwegein. U kunt voor uw vragen ook terecht bij de intern begeleider.

Lees-en Rekenpraktijk
Op onze school is op maandag de Lees- en Rekenpraktijk (locatie Julianaschool) van Ingrid de Bruin aanwezig. Ouders en verzorgers kunnen hier terecht voor advies. Kinderen kunnen hulp/remedial teaching/spelbegeleiding krijgen op het gebied van taal, technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en sociaal-emotionele problemen.

Als ouders/verzorgers gaat u een overeenkomst aan met de Lees- en Rekenpraktijk. Hoewel het een zelfstandige praktijk betreft, is er uiteraard sprake van een nauwe samenwerking met de leerkrachten van onze school. Voor meer informatie en of een vrijblijvend kennismakingsgesprek verwijzen wij u naar de site: www.leesenrekenpraktijk.nl of stuurt u een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ingrid is telefonisch bereikbaar op het volgende nummer: 06-38743727.

Logopedie op school
Op de Koningin Julianaschool wordt logopedie aangeboden vanuit de vrijgevestigde praktijk Logopedie Lingua.
Door logopedische zorg op school te organiseren, blijft uw kind in een vertrouwde omgeving en wordt zo min mogelijk onderwijstijd gemist. Het laagdrempelige contact met leerkrachten en zorgteam maakt mogelijk dat de behoeftes van uw kind efficiënter kunnen worden afgestemd.

Logopedie Lingua biedt kwaliteit geregistreerde zorg en heeft een (plus)contract met alle zorgverzekeraars.
De logopedisten bieden ondersteuning bij de ontwikkeling van taal en spraak, bij problemen met begrijpen of luisteren, bij een moeizame start van de vaardigheden die een kind nodig heeft in de leesontwikkeling, bij afwijkende mond/tonggewoonten, maar ook bij eet- of slikproblemen.

Voor vragen over de logopedische zorg op school kunt u terecht bij de leerkracht of intern begeleider van uw kind of contact opnemen met Logopedie Lingua via het contactformulier op www.logopedielingua.nl.


GGD
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien. De GGD onderzoekt alle kinderen op verschillende leeftijden. Dit om eventuele problemen te signaleren, maar vooral om kinderen en hun ouders tijdig te ondersteunen bij eventuele vragen of zorgen.

De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ.

Gezondheidsonderzoeken
U krijgt als ouder bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De gebruikelijke preventieve onderzoeken vinden plaats op het CJG en op school. In principe is het eerste onderzoek in de basisschoolleeftijd in groep 2 met ouders op het CJG, daarna in groep 7 zonder ouders op school. Bij groep 2 krijgen ouders direct de terugkoppeling. Bij groep 7 worden de ouders schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. Hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen.


Sociaal professional van Geynwijs
De sociaal professional van Geynwijs is schakel de leerling/het gezin en Geynwijs (de gemeente, het sociale wijkteam van Nieuwegein) als er meer hulp nodig is dan schoolkan bieden. Aan onze school is Lusine Ohanian verbonden. Zij geeft informatie, advies en hulp bij vragen rondom de ontwikkeling van uw kind tijdens het maandelijkse inloopuur (de eerste woensdag van elke nieuwe maand om 9.00 uur). Zij kijkt naar het kind zelf, naar de ouders, de school en wat zij nodig hebben met betrekking tot:

  •  opvoedvragen;
  •  zorgen over uw kind thuis of op school;
  •  gezinsproblemen zoals relatieproblemen, financiële problemen of ziekte (wanneer het kind in gedrang is);
  •  uw kind die problemen heeft in contact met anderen;
  •  uw kind die te maken heeft (gehad) met verlies, bijv. bij een scheiding of bij een overlijden.

Daarnaast is de sociaal proffesional altijd betrokken bij de multi dicipliaire overleg met passend onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.