Excellente Kanjerschoolexcellente school podium 2 2020

Onze Koningin Julianaschool heeft het predicaat Excellent van de onderwijsinspectie ontvangen in 2017 en 2020! 

Het predicaat Excellent krijg je als alle inspectie-standaarden op de school goed in orde zijn, de basiskwaliteit goed is én als je uitblinkt op een bijzonder, excellent profiel. De Koningin Julianaschool heeft het predicaat ontvangen voor het kanjerprofiel – sociale veiligheid.

Het excellente kanjerprofiel staat voor de onderlinge sfeer (leerlingen, team en ouders), pedagogisch klimaat en (professionele) leercultuur op school. Excellent bevonden worden juist op dit pedagogische thema is uniek en een eer. Vanuit onze visie kunnen leerlingen pas optimaal tot leren komen als zij in balans zijn en zich prettig voelen. Dat wij nu erkend zijn door inspectie van het onderwijs en de jury van excellente school op dit punt, voelt als een kroon op onze Koningin Juliana…kanjerschool! 

Waar 320 leerlingen, 640 ouders/verzorgers, 30 teamleden “samen leven” is het een mooie uitdaging om het gesprek blijvend met elkaar aan te gaan. Preventief, maar zeker ook als er meningsverschillen of ongewenste interacties zijn. Kinderen én de groep leren hoe je hier mee om kunt gaan, handvatten bieden om goed voor jezelf en een ander te zijn: dat is wat het profiel inhoudt. Vanuit vertrouwen bruggen naar elkaar bouwen in plaats van muren om ons heen te creëren!

Er is naast ons kanjeronderwijs ook aandacht voor kinderen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben. De school biedt ook mogelijkheden op het gebied van ‘Talentontwikkeling’ in de Plusklas. Er is veel onderwijstijd ingeroosterd voor de vakgebieden taal, rekenen en lezen, waarbij de leerkrachten gebruik maken van het lesmodel: ‘directe instructie’. Deze leerstof wordt veelal op drie niveaus aangeboden: het minimumniveau, het basisniveau en het verrijkingsniveau. De school werkt opbrengstgericht en de leerkrachten hebben hoge verwachtingen van de leerlingen. Om dit te realiseren, is het nodig om kinderen te ondersteunen, vertrouwen te geven en uit te dagen.

 

excellente school podium 2020