Praktische informatieIMG 4157square1

Hier vindt u praktische informatie op alfabetische volgorde.

EHBO en BHV
Op school werken leerkrachten met een BHV-diploma. Zo is er altijd kundige hulp aanwezig om eerste hulp te kunnen bieden. Uiteraard nemen wij bij incidenten ook altijd contact met u op. Zorgt u dat er op school de juiste contactgegevens bekend zijn, zodat u goed bereikbaar bent? Wij vinden het ook belangrijk om onze leerlingen van groep 8 EHBO-lessen op school aan te bieden. Zij nemen na de gecertificeerde lessen, verzorgd door experts, deel aan het examen om het jeugd EHBO-diploma te behalen. Voor het gebruik van de benodigde materialen, de kosten van het examen en inzet van de instructeurs vragen wij een individuele bijdrage van € 5,00 per leerling.

Gescheiden ouders
Onze school heeft een protocol ‘Informatievoorziening aan gescheiden ouders’ opgesteld. Dit protocol is te vinden op onze website onder het tabblad onze school 


Groepsindeling

 

Groep 1-2A       juf Marlies

Groep 1-2B       juf Sanne en juf José

Groep 1-2C       juf Tessa

Groep 1-2D      juf Chantal

Groep 3A         juf Petra en juf Mariëlle

Groep 3B         juf Rianne en juf Miranda

Groep 3C         juf Marjolein

IMG 1464

Groep 4A         juf Carolijn en juf Annemieke

Groep 4B         juf Charlotte

Groep 5A         juf Renée en juf Quinty

Groep 5B         meester Jary

Groep 6           meester Hennie

Groep 7A         juf Saskia en juf pauline

Groep 7B        juf Suzanne en juf Monique

Groep 8          juf Anita

 

Hoofdluiscontrole
Hoofdluis is een lastig probleem en vraagt aandacht van school én ouders/verzorgers. Preventief krijgen alle kinderen een hoofdluiszak van school. In de week na een vakantieperiode houden we een hoofdluiscontrole. Deze kan echter alleen doorgaan met de hulp van voldoende ouders. In elke groep benadert de leerkracht de ouders hiervoor. Mocht er hoofdluis worden geconstateerd dan melden wij u dat en vindt er in de desbetreffende groep een tweede controle plaats. Helpt u ons door thuis óók regelmatig op hoofdluis te controleren en, als u bij uw dochter/zoon hoofdluis aantreft, dit bij de groepsleerkracht te melden?

Leermiddelen
Alle leermiddelen worden verstrekt door de school. We verwachten van onze leerlingen dat ze zuinig en voorzichtig met de schoolmaterialen omgaan. Indien iets onverhoopt, door onvoorzichtig gebruik stukgaat of kwijtraakt, dan dient dit vergoed te worden door de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende leerling.

Lesuitval
Hoewel het ziektepercentage van leerkrachten op onze school laag is, hanteren we de volgende afspraken om lesuitval te voorkomen:

  • in geval van ziekte van de groepsleerkracht wordt in eerste instantie een invalleerkracht benaderd;
  • indien geen invallers beschikbaar zijn worden deeltijders, die op die dag niet werkzaam zijn, gevraagd de groep over te nemen;
  • indien mogelijk wordt een vrij geroosterde leerkracht (bijv. door aanwezigheid LIO-stagiaire) ingezet
  • via de Parro groepsapp delen we het (veelal voor schooltijd) met onze ouders als de leerkracht ziek is en hoe het opgelost is. Zo kunt u uw kind alvast thuis voorbereiden.
  • een groep naar ‘huis sturen’ kan voorkomen. Een zeer onwenselijke oplossing, echter wij merken dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt en dat invallers schaarser worden. Zeker in de periode van de griepgolf is het vinden van een passende invaller een enorme uitdaging.

Open en transparant communiceren met onze ouders over lesuitval en invalmogelijkheden is ons motto. Tevens zullen wij altijd ons uiterste best doen om het onderwijs aan uw kind zo ononderbroken mogelijk door te laten gaan.

Reglement disciplinaire maatregelen
Natuurlijk gaan we ervan uit dat alle leerlingen zich op school correct gedragen. Toch is het goed dat er op school een ‘stappenplan’ aanwezig is dat duidelijk aangeeft hoe de school omgaat met ongewenst gedrag. De school heeft een reglement disciplinaire maatregelen vastgesteld. Het protocol is in te zien onder tabblad onze school op deze website. In dit reglement staat beschreven welke stappen de directie moet volgen indien het (ongewenste) gedrag van de leerling op school dit noodzakelijk maakt. U kunt hierbij denken aan vermaning, schorsing of verwijdering.

Schoolfotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf bij ons op school. Met de fotograaf hebben we afgesproken dat er groeps- én portretfoto’s worden gemaakt. Vanzelfsprekend heeft iedereen de vrijheid de foto’s al dan niet te nemen. De datum vindt u in de jaarkalender.

Schoolkamp groep 7 en 8
Zowel groep 7 als groep 8 op schoolkamp. Dit in verband met leerlingaantallen, vanwege pedagogische redenen en ook vanuit organisatorisch belang. Jaarlijks maken we gebruik van de prachtige accommodaties van Stichting Jeugdverblijven in Austerlitz. De kosten van het schoolkamp bedragen (ongeveer) € 60,00. De datum vindt u in de jaarkalender.

Schoolreis/Spelletjesochtend
Groep 1-2 gaat eens per twee jaar op schoolreis. Het andere jaar heeft groep 1-2 een spelletjesochtend. De groepen 3 t/m 6 gaan jaarlijks op schoolreis. In een cyclus gaan de groepen wisselend naar een dierentuin, pretpark of een museum. De kosten voor dit schoolreisje bedragen (ongeveer) € 22,50 per kind. U krijgt tijdig de volledige informatie. De data van de schoolreisjes vindt u in de jaarkalender.


Vieringen en feesten

Sinterklaasfeest
sint martineOp 5 december vieren we het Sinterklaasfeest. We ontvangen de Sint in de Kroonzaal van de school. Daarna gaan de kinderen terug naar hun klas en brengen de Sint een bezoek aan alle klassen. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 brengt Sint een cadeautje mee. De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen Sint door zelf een surprise en een gedicht te maken.

 

 

 

 

IMG 0156 02

Kerstviering

De kerstvieringen voor de groepen 1 t/m 8 worden gehouden in de week vóór de kerstvakantie. Om het jaar kent ons kerstfeest, waarbij het vieren van de geboorte van Jezus centraal staat, een andere invulling. In het ene jaar vieren wij kerst in de kerk met alle ouders samen. In het andere jaar vieren wij kerst op school in De Kroonzaal en houden wij op het plein een kerstmarkt. De opbrengst van deze markt is voor het goede doel.

 

 

Paasviering
De woensdag of donderdag voorafgaand aan Pasen, vieren wij met onze leerlingen het paasfeest met een paasviering in de Kroonzaal en een feestelijke paaslunch wordt verzorgd door onze Ouderraad.


Verjaardag leerkrachten
De leerkracht wil de verjaardag ook met de kinderen van zijn/haar klas vieren. Hoewel de leerkrachten het niet nodig vinden, willen de kinderen vaak iets voor hun juf of meester maken of kopen. Wanneer uw kind iets wil kopen, zorgt u er dan voor dat het een aardigheidje is? De dag waarop een leerkracht zijn/haar verjaardag in de groep viert, communiceert de leerkracht met u.

Verjaardag kinderen en trakteren op school
Wanneer een kind jarig is mag hij/zij dat ook uiteraard op school vieren. Er wordt voor de jarige in de klas gezongen en daarna mag de jarige in de klas trakteren. Verstandig snoepen heeft onze voorkeur! Tussen 10.25 uur en 10.40 uur mag de jarige “kanjer” zitting nemen op onze feeststoel in de hal van de school en komt iedereen langs voor een felicitatie. Omdat er ook op onze school kinderen zitten met een voedsel- en/of kleurstofallergie is de traktatie voor hen soms minder geslaagd. Er zijn echter genoeg mogelijkheden om ook deze kinderen mee te laten delen in de feestvreugde. Informeert u hier eens naar bij de leerkracht wanneer uw kind uit gaat delen. Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer u hier rekening mee houdt. Gegevens over kinderen met voedsel-en/of kleurstofallergie ontvangen we graag aan het begin van het schooljaar zodat we voor alle activiteiten een overzichtslijst kunnen maken.

Voortgezet onderwijs - bezoek
In de maanden december t/m februari bezoeken we met groep 8 een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Tijdens de bezoeken krijgen de kinderen een indruk van de manier van werken in het voortgezet onderwijs. Het is een goede oriëntatie en voorbereiding op de te maken schoolkeuze.

Ziek melden
Als uw kind ziek is, of door andere omstandigheden, niet op school kan komen, wilt u dat dan voor schooltijd even aan ons doorgeven (telefoon: 030-6038483)? U kunt ook een briefje meegeven aan een andere leerling van onze school. Wij willen er namelijk zeker van zijn dat uw kind niet onderweg ergens ‘gestrand’ is! Als een leerling zonder bericht ontbreekt, probeert de leerkracht contact met de ouder/verzorger op te nemen.

Zending
Elke maandag kunnen de kinderen geld meenemen voor een zendingsproject dat we financieel ondersteunen. De vader van onze oud-collega juf Carella, dhr. De Lange, is voorzitter van de Stichting Health & Education. Deze Stichting sponsort scholen in Ghana. Met het geld dat wij ophalen worden scholen van deze stichting geholpen met aanschaf van lesmaterialen en onderhoud. Ook materialen die bij ons afgeschreven zijn, worden door dhr. De Lange meegenomen naar onze partnerscholen in Ghana. Een aantal jaar geleden heeft een delegatie van leerkrachten deze gesponsorde scholen zelf bezocht. Zij hebben gezien dat ons zendingsgeld goed terecht komt.

Spaart u ook mee door op maandag uw kind een kleine bijdrage mee te geven voor de zending?