KJS.2023-027

Een veilige plek voor je kind

Een basisschool, die kies je niet zomaar. Je wilt dat je kind met plezier naar school gaat en zich er veilig en prettig voelt. Alle reden dus om je goed te oriënteren.

De Koningin Julianaschool is een warme, vriendelijke en veilige basisschool in de wijk Galecop in Nieuwegein. We zijn een open protestants-christelijke school met veel aandacht voor respect, eerlijkheid en vertrouwen. Wij zien onze school als een mini-maatschappij en de betrokkenheid van ouders is belangrijk onderdeel. Ouders waarderen de manier waarop we hen bij onze activiteiten betrekken en voelen zich net als onze leerlingen gezien en gehoord.

KJS.2023-020

Trap van ontwikkeling

Als je de school binnenloopt, kun je er niet omheen: onze kleurrijke trap van ontwikkeling. Die trap staat symbool voor het onderwijs dat we geven. We geloven dat alle kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. Op de Koningin Julianaschool klimt je kind naar de kleur die past bij zijn of haar kwaliteiten en talenten. Ieder kind heeft een eigen kleur en elke kleur mag er zijn.

Onderwijs op maat

Een vriendelijk en veilig pedagogisch klimaat is de kracht van de Koningin Julianaschool. In zo’n klimaat gedijen kinderen goed; ze komen tot leren en ze ontwikkelen zich optimaal. De Kanjermethode en de trainingen die daarbij horen, dragen aan die veilige leeromgeving bij. We verwachten veel van onze leerlingen en willen het maximale uit ieder kind halen. Onze leerkrachten kennen de kinderen in hun groep door en door en geven passend onderwijs op maat.

KJS.2023-037