KJS.2023-022

Missie en visie

De Koningin Julianaschool is een Kanjerschool waar kinderen in een vriendelijk en veilig pedagogisch klimaat veel leren. Onze professionele leerkrachten geven onderwijs op maat en zorgen ervoor dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt.

In een veilige leeromgeving kun je je optimaal ontwikkelen en dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor de leerkrachten zelf. Zij volgen regelmatig nascholingscursussen, werken met moderne methodes en stemmen het onderwijs af op de behoeftes van ieder kind. De leerkrachten verwachten veel van hun leerlingen en monitoren en analyseren de resultaten. Een goede communicatie over de ontwikkeling van ieder kind naar de ouders hoort daar vanzelfsprekend bij.