KJS.2023-075

TSO Brood&Spelen

Brood & Spelen verzorgt op de KJS de tussenschoolse opvang (TSO). Een team van pauzemedewerkers aangestuurd door een schoolcoördinator zorgt dagelijks voor een goed verloop van de middagpauze. De medewerkers worden jaarlijks getraind en zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het overblijfteam zorgt dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij het kanjerprofiel van de school.

Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. Brood & Spelen vindt gezonde voeding belangrijk.

Inschrijven

Alle kinderen die overblijven moeten ingeschreven zijn bij Brood & Spelen. U kunt uw kind inschrijven via onze website www.broodspelen.nl.

Ouderapp

Brood & Spelen maakt gebruik van een ouderapp. Hiermee kunt u uw kind aan- en afmelden voor de overblijf of een aanvraag doen voor een extra dag of ruildag. Wanneer u uw kind bij ons inschrijft, ontvangt u van ons de inloggegevens.

Mutatie of beëindiging

Heeft u een wijziging of stopzetting van een abonnement dan kunt u doormiddel van een mail naar administratie@broodspelen.nl. kenbaar maken. Wij hanteren een opzegtermijn van een week.

Contactgegevens Brood & Spelen

De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij de coördinator kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. De coördinator is telefonisch bereikbaar op 06 86 84 54 92of per e-mail via koninginjulianaschool@broodspelen.nl.

De administratie van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor in Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 08:30 tot 16:30 uur en op vrijdag van 08:30 tot 14:00 uur op het nummer 033 - 2588684 of via info@broodspelen.nl.