KJS.2023-029

Onze identiteit

De Koningin Julianaschool is een open protestants-christelijke school waar iedereen die onze identiteit respecteert welkom is. We staan open voor alle kinderen van wie de ouders de voorkeur geven aan protestants-christelijk onderwijs, maar ook voor kinderen van ouders die om andere redenen voor onze school kiezen.

Respect, eerlijkheid, vertrouwen, behulpzaamheid, vergeving en samenwerken krijgen steeds onze aandacht. De Bijbel en culturele en maatschappelijke ontwikkelingen vormen de basis voor de waarden en normen die we de leerlingen met ons onderwijs meegeven. Om de kinderen tot wereldburgers te vormen, laten we ze kennismaken met andere culturen en tradities.

Methode Trefwoord

In alle groepen werken we met de methode Trefwoord, die maatschappelijk georiƫnteerd is. Kinderen leren de Bijbelverhalen kennen en op hun eigen niveau het verband te leggen met hun leef- en belevingswereld. We vieren met elkaar de christelijke feesten en thema-openingen, vertellen verhalen, zingen liedjes en bidden samen.