resultaat gericht

Resultaatgericht onderwijs

Onze verwachtingen zijn hoog en we gaan met ons onderwijs voor het optimale resultaat. Alle leerkrachten hebben hun eigen groep en weten precies wat ieder kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Vanaf groep 3 bieden de leerkrachten de lesstof in drie niveaus aan: de basisstof, het uitdagende werk en een verlengde instructie voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze geven op een interactieve manier klassikaal les volgens het Directe Instructie-model. ’s Ochtends staan taal, rekenen, spelling en lezen centraal. In de middag is er aandacht voor geschiedenis, aardrijkskunde, natuuronderwijs, verkeer, muzikale vorming en creatieve vakken. In groep 1 t/m 8 werken de leerkrachten met de methode 'Join in' om de kinderen Engels te leren. Uiteraard bereiden we de leerlingen ook voor op vaardigheden die ze nodig hebben in de 21ste eeuw. We werken in alle groepen met tablets en leren ze ook over de kansen en bedreigingen van de digitale wereld. En omdat we sport en bewegen belangrijk vinden, krijgen de leerlingen gymles van onze vakleerkracht gym.

De juiste leerhouding

Weten leerlingen wat ze leren, waarom ze dat leren en waar ze naartoe werken? Hoe meer kinderen zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces, hoe groter hun betrokkenheid en motivatie. Daarom geven we onze leerlingen de juiste leerhouding mee die hun eigenaarschap vergroot. Ze kennen de leerdoelen, leren te reflecteren en door te zetten als het moeilijk wordt. Zo ontwikkelen ze zelfvertrouwen en leren ze te geloven in hun eigen kunnen. Fouten maken mag en hoort erbij, net als doorzetten als iets lastig is. Zo willen we kinderen zoveel mogelijk succeservaringen meegeven.

Creatief circuit

Van fotografie tot knutselen en van muziek tot drama; er is volop aandacht voor kunst en cultuur op de Koningin Julianaschool. De kinderen kunnen kiezen uit allerlei creatieve activiteiten en workshops die we aan alle groepen door elkaar in een creatief circuit aanbieden. Daarnaast krijgt elke groep een aantal podium-uren om op te treden in onze Kroonzaal. Als ouder ben je uiteraard van harte welkom om je kind te zien schitteren!

Burgerschap

Burgerschap maakt onlosmakelijk onderdeel uit van ons dagelijkse onderwijs. We leren de leerlingen een moreel kompas, sociale vaardigheden en goede omgangsvormen te ontwikkelen. Ook hebben we aandacht voor verantwoordelijkheid, respect en verdraagzaamheid. De kinderen leren met respect voor anderen een eigen mening te ontwikkelen. Daarnaast leren we ze hoe ze zich kunnen inzetten voor hun naasten en voor de gemeenschap. Zo bereiden we alle kinderen voor op hun plek in de maatschappij.