KJS.2023-053

Meer- en hoogbegaafden

Op de Koningin Julianaschool houden we rekening met de individuele mogelijkheden van alle leerlingen. Daarom bieden de leerkrachten de lesstof op drie niveaus aan en is er extra aanbod voor leerlingen in de verrijkingsgroep. Voor meerbegaafde kinderen is er de Plusklas.

Kinderen uit groep 3 t/m 8 die aan een aantal criteria voldoen, komen voor de Plusklas in aanmerking. Daar worden ze extra uitgedaagd en geprikkeld en krijgen ze werk waarmee ze met plezier aan de slag kunnen gaan. Voor kinderen die boven op de Plusklas nog meer uitdaging nodig hebben, is er de Day a Week School. Op deze school komen meer- en hoogbegaafde kinderen van verschillende Fluenta-scholen één dag per week samen.